Často kladené dotazy

Úvod

Často jsme dotazováni na informace týkající se samostatného čištění laserem. Tento dokument vznikl jako odpověď na nejčastěji kladené otázky a zdroj informací pro kohokoliv, kdo zvažuje podnikání s našimi laserovými čisticími systémy Narran ROD. Laserové čištění je nová technologie s obrovským komerčním a industriálním využitím a velkým množstvím potenciálních zákazníků.

O nás

Narran je tým motivovaných lidí, které fascinují laserové technologie. Jsme česká firma, která byla založena v roce 2013 za účelem vývoje a výroby vlastních laserových systémů, automatizace, stavby jednoúčelových strojů a prodeje laserových zařízení především zahraničních výrobců. Ve vývojovém oddělení máme experty s vystudovanou jadernou fyzikou se zaměřením na lasery, elektrotechnické inženýry, matematiky a fyziky. Tento solidní základ je podepsán především pod vývojem čistících laserů – návrh, design, implementace, neustálé zlepšování, ale také jiných laserových projektů (konstruování jednoúčelových strojů, robotických aplikací, automatizace, navrhování řešení pro zákazníky). Umíme vytvořit komplexní řešení jakéhokoliv využití laseru od počáteční myšlenky zákazníka po hotovou sériovou výrobu.

Jak funguje čištění laserem?

Laserové čištění využívá soustředěné laserové záření k odpaření nečistot z vrstvy. Na nečistoty působí ultra-krátké laserové pulsy (ns-μs), které generují teplo a tlak vyvolaný teplem – vysoká teplota uvnitř materiálu vytváří vysoký tlak, který způsobuje jeho odpaření. Laserové čištění je nekontaktní, neabrazivní metoda, je proto velmi šetrné k původnímu materiálu. Při laserovém čištění nevzniká téměř žádný odpadní materiál, protože se většina nečistot odpaří, díky vysoké účinnosti použitých laserových rezonátorů má čistící proces velmi nízké provozní náklady (Laserové čištění – cena/výkon/návratnost). Vzhledem k tomu, že průběh interakce laserového záření s materiálem je závislý na materiálu, je možné nastavit parametry čištění tak, aby zůstal podklad po čištění nepoškozený.

Výhody čištění laserem:

  • Čištění probíhá bez požkození podkladového materiálu.
  • Nejnižší provozní náklady ze všech průmyslových metod čištění (obvykle méně než 1 EUR/hod včetně amortizace stroje, energií a náhradních dílů).
  • Snadná obsluha díky intuitivnímu námi vyvinutému uživatelskému prostředí.
  • Ekologická šetrnost – nepoužívá se žádný přídavný material, abrazivní médium nebo chemikálie.
  • Rychlá návratnost vaší investice.
  • Rychlost a efektivita.
  • Rychlá implementace
  • Vyprodukuje minimum až žádný odpad z čištění.

Často kladené dotazy

Co zvážit před koupí čisticího laseru?

Cena: Cena se primárně odvíjí od výkonu systému, země původu, servisních podmínek, kvality rezonátoru. Z vlastních zkušeností doporuřujeme snažit se vyhnout nejlevnějším laserovým systémům, jelikož je s nimi obvykle spojena řada problémů, z nichž největším bylo například, že obsahovaly jiný rezonátor (laserový zdroj, nejdůležitější a nejdražší část laserového systému) než bylo uváděno. Ověřte před pořízením systému servisní podmínky v jednotlivých firmách abyste získali patřičné vzdělání ohledně práce s laserovými systémy, údržby, servisních zásazích.

Typ laserového čisticího systému: mezi laserovými čisticími systémy jsou značné rozdíly, zejména mezi kontinuálními a pulzními laserovými systémy. CW (continuous wave) jsou výrazně levnější, ale mají mnohem menší spektrum využití (jen rez z vybraných kovů, také jsou výrazně méně šetrné k podkladovému materiálu).

Pulzní a kontinuální laserový systém
Pulzní a kontinuální laserový systém

Vlastní potřeba čištění laserem: Lasery určené k čištění jsou skvělým nástrojem, který má mnohostranné využití, nicméně neumí zázraky a nejsou nadřazené ve všech průmyslových oblastech. Každá společnost by měla stanovit, zda lasery skutečně vyhovují aplikaci, pro kterou je chcete využít. Nejlepší je mít možnost si lasery předem vyzkoušet přímo na vzorcích své aplikace v praxi, nebo vyzkoušet několik testovacích vzorků.

Ptejte se na záruku, ceny náhradních dílů (a jejich naskladněnost/dostupnost), zjistěte si reference, pokud je to možné, vyzkoušejte si systém sami, ideálně alespoň na jeden den, abyste si ho osahali a opravdu věděli, co můžete očekávat (rozdíly v hmotnosti čisticích laserových hlav různých firem, ergonomický tvar, úhel výstupu paprsku,…).

Kde všude lze laser využít?

Odstraňování rzi/oxidace – nejznámější výhoda laserového čištění. Rez lze pomocí laseru odstranit ze všeho, od malé kovové matice po velké průmyslové stroje.

Odstraňování povlaků, příprava povrchu – laserové čištění je jedním z nejlepších přípravných procesů před jakýmkoli svařováním, pájením, lepením nebo novým procesem nanášení.

Odmašťování/čištění průmyslových forem – nejčastěji využívaná metoda v procesním a výrobním průmyslu pro odstranění nečistot, vlhkosti a jiných kontaminantů.

Restaurování– laserové čištění je obzvláště účinné při obnovování zašlých kamenných či výjimečně i dřevěných objektů, je však doporučováno předem zjistit, zda-li čištění nemůže způsobit nežádoucí účinky.

Selektivní čištění – Ne vždy je nutné čistit celý povrch, laser je optimální volbou i na čištění jednotlivých zašlých částí.

Jaký typ laseru potřebuji k tomu, abych začal čistit?

Čistící lasery od 50 do 1000W jsou schopny často velmi podobých výsledků, zásadně se však liší podle času, který na vykonání práce potřebují. Je tedy vhodné vybírat laser podle velikosti čištěné plochy.

Lasery lze dělit podle výkonu na :

Lasery s nižším výkonem (50W – 100W)

Lasery se středním výkonem (200W-500W)

Laser s vysokým výkonem (1000W)

Kolik stojí provoz laseru, hodina čištění atd?

Naše lasery jsou velmi efektivní a ekologické stroje (možnost získání ISO 14020 a ISO 14024) . K procesu čištění nepotřebujete žádné přídavné materiály (abraziva pro tryskání, plyny, pelety suchého ledu…), účinnost laserových rezonátorů je až 50% a tak se spotřeba elektrické energie pohybuje do 3000W/hodina. Proto zpravidla uvádíme, že náklady na hodinu čištění nepřesáhnout 1 EUR/hod (opotřebení optiky, elektrický proud, preventivní servis)

Pro více informací čtěte: Laserové čištění – cena/výkon/návratnost

Jak je možné, že laser odstraní nečistoty a nepoškodí podkladový materiál?

Správně nastavený a zvolený laser, jak hardwarově, tak softwarově se absorbuje v nečistotě (rez, olej, barvy, mastnota, lepidla, separátory…) kde dojde k laserové ablaci, tedy odstranění nečistot, ale nemá dostatek energie na to, aby poškodil podkladový materiál (ocel, nerez, hliník, kovy, měď, kámen, pískovec, žula, mramor…) proto je vhodný především na čištění forem, nástrojů, součástek do aut, strojů a také restaurování…

Jak se laser ovládá?

Laser se ovládá pomocí velkého, přehledného, dotykového displaye. Uživatel si může jednoduše volit, ukládat a pojmenovávat jednotlivé úlohy a parametry pro snadné opakování čištění. Nově je možné také upravovat hlavní funkce přes ergonomickou procesní hlavu i během samotného čištění. Systém také umožňuje různé druhy přihlášení a práv pro zvýšenou bezpečnost a opakovatelnost procesu

Jak je to s bezpečností?

Mobilní čistící lasery řady ROD spadají do kategorie IV, je tedy nutné dodržovat určitá pravidla pro bezpečné používání. Naše lasery mají obvykle vlnovou délku @1064-1070 nm, jedná se o oblast infračerveného záření, tedy pro lidské oko neviditelné. Proto je nutné v první řadě nosit speciální ochranné brýle. Další pravidla jsou specifikována dle EN 60825-1 kterými Vás samozřejmě provedeme a patřičně zaškolíme.

Ochranné brýle

Dodáváme nejkvalitnější ochranné laserové brýle na trhu. Všechny nabízené brýle mají CE certifikaci.

CO2 ochranné brýle pro CO2 řezací, značicí a gravírovací lasery

YG2 ochranné brýle pro Nd:YAG řezací, značicí a gravírovací lasery

YG3 ochranné brýle pro Nd:YAG řezací, značicí a gravírovací lasery

YPL ochranné brýle pro YPL, seřizování optických cest

DBY ochranné brýle pro ND-YAG systémy+II. harmonická

Přenosné bezpečnostní bariéry

Přenosné bezpečnostní bariéry jsou určeny pro zvýšení bezpečnosti při údržbě laserových zařízení.

Klesne v budoucnosti cena laseru?

Nepředpokládáme, že by cena laserových systémů klesala. Znalosti potřebné k výrobě součástí a systémů jsou vysoce specializované a pro žádné výrazné cenové skoky není prostor.

Jakou má laser životnost?

Životnost nejdůležitějšího komponentu laseru – rezonátoru/laserového zdroje se pohybuje kolem 100 000 hodin provozu a více. Ostatní komponenty mají životnost v rámcích desetitisíců hodin a jsou vždy jednoduše vyměnitelné/servisovatelné.

Jaké jsou náklady na údržbu?

Čistící stroje ROD jsou koncipovány jako prakticky bezúdržbové, běžný uživatel se stará o to, aby optické části laseru zůstali čisté a o případné dolévání čisté vody do chlazení. Preventivní servis není ze strany Narran u těchto strojů vyžadován a laser může být nasazen i do nepřetržitého provozu.

Můžu si laser prohlédnout a vyzkoušet než si ho zakoupím?

Určitě, stačí když si domluvíte schůzku na naší pobočce v Praze a ideálně přinesete vzorky materiálů, které plánujete čistit, adresu a kontakty naleznete na našich webových stránkách.

Našel jsem stroj levněji u Vaší konkurence především v Číně… proč tomu tak je?

Detailní srovnání našeho a čínského laseru jsme popsali v případové studii:

Case study: Srovnání českého a čínského laseru

Když dělají dva totéž, nemusí to být totéž. Laser není levná záležitost, proto se prosím ujistěte před pořízením nového zařízení, že porovnáváte stejné stroje, stejné nebo podobné komponenty a samozřejmě stejné služby (záruka, servis, životnost rezonátorů – jejich výrobce, zkušenosti s technologií a ergonomické vlastnosti) určitě bych Vám doporučil navštívit dodavatele, stroj si vyzkoušet a provést testy. Pokud s lasery začínáte, rádi pro Vás jednotlivé stroje nezávazně porovnáme.

Kolik stojí čisticí laser?

Cenové rozpětí čisticího laserového systému začíná od 30 000 EUR pro 50W čistící laser až do 300 000 EUR pro 2000W čisticí laser.

Jak dlouhé je vlákno laseru?

Jak u kterých systému, u nižších výkonů 50,100,200 a 300 W je aktuální limit 10m, obvykle 10m u 500W je možné postavit systém až s 50m vláknem.

Jak Široký je laserový paprsek?

Samotný paprsek je malý bod, se kterým se dále pracuje pomocí zrcátek, a tak je možné ho rozmítat do libovolného tvaru (čáry, kolečka, obdélníku, elipsy atd.) Šířka záběru tedy záleží na tom, jakou velikost si nastavíme, dále na použité optice, kvůli plynulému ručnímu posuvu během čištění volíme šířku obvykle 8 cm. Běžně je možné volit mezi vzdáleností cca 1–10 cm, u speciálních aplikací až cca 30 cm.

Jak probíhá servis?

Čistící stroje ROD jsou koncipovány jako prakticky bezúdržbové, běžný uživatel se stará o to, aby optické části laseru zůstali čisté a o případné dolévání čisté vody do chlazení. Preventivní servis není ze strany Narran u těchto strojů vyžadován a laser může být nasazen i do nepřetržitého provozu.

Co se stane, pokud si přejedu laserem přes ruku?

V rámci bezpečnosti práce s laserovými zařízeními samozřejmě doporučujeme při čištění používat ochranné rukavice. Pokud se rozhodnete čistit laserem bez rukavic a omylem si laserem přejedete přes ruku, záleží na několika faktorech: Pokud se trefíte do fokusační vzdálenosti tak si ruku spálíte, pokud budete mimo fokus, ucítíte pouze teplo. Laser se částečně odráží, částečně se absorbuje v materiálu, nebo může také procházet materiálem. Záleží samozřejmě i na výkonu daného laseru.

 

Může laser odstranit rez?

Čištění rzi laserem je jednou z nejefektivnějších metod odstraňování rzi. Rez, lak, olej a jiné nečistoty nebudou odolávat laserovým metodám čištění.

Jaký je HS kód pro objednání laseru?

HS code pro lasery je 90132000 – Lasery, laser, diody. Lasery (mimo. laserové diody)

Kde se vaše laserové systémy vyrábí?

Kompletní vývoj a konstrukce laserových systémů včetně výroby laserové procesní hlavy probíhá v Praze, ostatní komponenty jsou vyráběny buď v ČR, nebo v Německu.